KONTROLA JAKOŚCI

Drewno do wyrobów jest selekcjonowane pod względem przeznaczenia. Szczególną uwagę skoncentrowaliśmy na procesie obróbki surowca.

Wszystkie nasze produkty są obrabiane przez wyspecjalizowanych fachowców a następnie poddawane kontroli, która weryfikuje jakość produktu przed dalszymi czynnościami zabezpieczającymi drewno. Po impregnacji sprawdzany jest stan nasycenia produktu, poprzez pobieranie próbek oraz kontrolę laboratoryjną.

Kontrola jakości, pobieranie próbek etc. odbywa się wg normy EN-351

Zainteresowany? Zadzwoń +512 255 802 lub zostaw swój